வீர தமிழ் மகன் முத்துகுமார் நினை நாள்-

38

நாம் தமிழர் கட்சி தென்காசி தொகுதி சார்பாக வீரதமிழ் மகன் முத்துக்குமார் நினைவு நாளை முன்னிட்டு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது