தொழிலாளர் ஆர்ப்பாட்டம்-தொழிலாளர் நலசங்கம்

8

(9.1.19). 10 மணிக்குசென்னை அண்ணா சாலை தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் நடைபெற்ற அனைத்து தொழிலாளர்கள் நடத்திய வேலை நிறுத்த ஆர்பாட்டத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தொழிலாளர்கள் நல சங்கம் ஆர்ப்பாட்டதில் கல்ந்து கொண்டனர்.