கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வந்தவாசி தொகுதி

34

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதி மற்றும் தெள்ளார் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட சித்தருக்காவூர் கிராமத்தில் 17.1.2019  நாம் தமிழர் கட்சி புலி கொடி ஏற்றப்பட்டது.