கொடியேற்றும் நிகழ்வு-திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி

4

திருத்துறைப்பூண்டி_தொகுதி_கோட்டூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட #கெழுவத்தூர் ஊராட்சி, #தேவதானம் ஊராட்சி #மணர்படுகை, #செந்தாமரைக்கன் ஆகிய கிராமங்களில புலிக்கொடி 16_1_2019 ஏற்றப்பட்டது .