கொடியேற்றும் நிகழ்வு-செங்கம் தொகுதி

58

02.12.2018 அன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் தொகுதி தண்டராம்பட்டு வட்டம் அருவங்காடு கிராமத்தில் புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.