கொடியேற்றம் நிகழ்வு-செய்யூர் தொகுதி

12
25-12-18 அன்று காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்டம், செய்யூர் தொகுதி, இலத்தூர் வடக்கு  ஒன்றியம், கூவத்தூர்  ஊராட்சி-யில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.