கலந்தாய்வு கூட்டம்-செங்கம் தொகுதி

37

13.01.2019 செங்கம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக அன்வராபாத் கிராமத்தில் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.