உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதி

8
13.1.2019 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
சைதாப்பேட்டை ஆறாம்பகுதியில் நடந்தது இதில்
மக்கள் பெரும் திரளாக இணைந்து கொண்டனர்.