கஜா புயல் நிவாரண பணிகள்-ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி

24

கஜா புயல் நிவாரண பொருட்கள் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சார்பாக சேகரித்து 27-11-2018 அன்று
அரிசி 1 டன்
குடிநீர் குடுவை(1லி) 100
மெழுகுவர்த்தி, துணி, போர்வைகள், சேலை. என கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.