உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-விளாத்திகுளம் தொகுதி

8

விளாத்திகுளம் தொகுதி பூசனூரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் இன்று (09/12/2018) சிறப்பாக நடைபெற்றது.முகாமில் 51 பேர் நாம் தமிழர் கட்சியில் உறவாய் இணைந்தனர்.