உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-காஞ்சிபுரம் தொகுதி

6

காஞ்சிபுரம் தொகுதி மேற்கு நகரம் மற்றும் மேற்கு ஒன்றியம் சார்பாக காலை 10 மணிமுதல் இரண்டு இடங்களில் உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைபெற்றது. இதில் கட்சி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.