கொடியேற்றும் நிகழ்வு-தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை

70

 

3/10/2018 புதன் மாலை

தஞ்சாவூர் தெற்கு மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை தொகுதி

மதுக்கூர் ஒன்றியம் சிரமேல்குடி ஆகிய  இரண்டு இடங்களில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது…