உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-விளாத்திகுளம் தொகுதி

6

(21.10.2018) விளாத்திகுளம் தொகுதியில் பல்லாகுளம் பகுதியில்  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.