உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-குமாரபாளையம் தொகுதி

29

குமாரபாளையம் சட்ட மன்ற தொகுதி கராட்டாங்காடு பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மிக சிறப்பாக நடந்தது