ஆதரவற்ற தாயை காப்பகத்தில் சேர்க்கப்பட்டு உதவி -R K நகர் தொகுதி

18

R. K நகர் தொகுதி சார்பாக ஆதரவற்ற நிலையில் செத்துபட்டியில் சாலையோரம் இருந்த அம்மாவை

சென்னை கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை .
( அற்புதராஜ்)

38 வட்ட செயலாளர் நா. சீனிவாசன், சந்தானம் , முருகேசன் . ஆகியோர் உதவியுடன் காப்பகத்தில் சேர்த்தனர்.