உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – குன்றத்தூர் (திருபெரும்பூதூர் தாெகுதி)

83

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் திருபெரும்பூதூர் தாெகுதிக்கு உட்பட்ட குன்றத்தூர் பகுதியில் 01.04.2018 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.