அண்ணா நகர் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

114

அண்ணா நகர் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

இடம் : 100வது வட்டம், என்.எஸ்.கே.நகர்,
அண்ணா நகர் தொகுதி.

முந்தைய செய்திஅறிவிப்பு: 21 வருடங்களாக சிறை கொட்டடியில் இருந்து உயிர்நீத்த ரிஸ்வான் – சீமான் அஞ்சலி | கோவை
அடுத்த செய்திதொழில்நுட்ப பிரிவின் சார்பில் பயிற்சி பட்டறை – திருச்சி