திருவண்ணாமலை தமிழ்ச்சங்கம் நடத்திய தமிழகப் பெருவிழாவில் சீமான் உரை

10

நேற்று 21-11-2016 திருவண்ணாமலை தமிழ்ச்சங்கம் நடத்திய தமிழகப் பெருவிழாவில் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசிய காணொளி இணைப்பு https://www.youtube.com/watch?v=AUkG0iHXjCw