தொண்டாமுத்தூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

57

12.4.2016 தொண்டாமுத்தூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

முந்தைய செய்திபொள்ளாச்சி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை
அடுத்த செய்திசட்டமன்றத் தேர்தல் 2016 செயற்பாட்டு வரைவு – துண்டறிக்கை வடிவமைப்பு [ Download]