வீரத்தமிழர்முன்னணி கலந்தாய்வுக்கூட்டம்-லண்டன்

46

வீரத்தமிழர்முன்னணி கலந்தாய்வுக்கூட்டம்-லண்டன்
—————————————————————–
லண்டன் வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக 08-11-2015 அன்று கலந்தாய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பொங்கல் பெருவிழா முன்னடுப்பு பற்றி பேசியும், லண்டனில் கிழக்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர்களை நியமிப்பது பற்றியும் விவாதிக்கப்பட்டது.