எம்.எம்.டி.ஏ. குடியிருப்பில் மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது

32

 

அண்ணா நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட எம்.எம்.டி.ஏ. குடியிருப்பில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.
12235083_413302032196645_7782613011123812907_n

12241414_413301965529985_8612953226485464502_n

12241619_413302122196636_2463117542302197964_n

12246927_413301862196662_5485775720746564368_n

12250064_413301988863316_8558071721614377398_n

12274466_413301832196665_8389855289901332538_n