திண்டுக்கலில் மண்டலக் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது

25

திண்டுக்கல் மண்டலக் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் 04-06-15 அன்று திண்டுக்கலில் நடைபெற்றது. இதில் மண்டலச்செயலாளர் பொறியாளர் வெற்றிக்குமரன் தலைமை வகித்தார்.