தென்சென்னை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக, ‘வரலாற்றுத் தலைவனுக்கு வாழ்த்தரங்கம்’ பொதுக்கூட்டம் வேளச்சேரியில் நடைபெற்றது.

44

தென்சென்னை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக, ‘வரலாற்றுத் தலைவனுக்கு வாழ்த்தரங்கம்’ தேசியத்தலைவர் பிறந்த நாள் பொதுக்கூட்டம் 22-11-14 அன்று வேளச்சேரியில் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் தலைமையில் நடைபெற்றது.