தொடர்வண்டி கட்டணஉயர்வை கண்டித்து தொடர்வண்டி மறியல்.இடம்:சென்னை (04.07.2016)

69

தொடர்வண்டி கட்டணஉயர்வை கண்டித்து தொடர்வண்டி மறியல்.இடம்:சென்னை மத்திய தொடர்வண்டி நிலையம் நாள்:04.07.2016

முந்தைய செய்திகொள்கை பரப்பு செயலாளர் பேராவூரணி திலீபன் அவர்களின் திருமண நிகழ்வுக்கான சுற்றறிக்கை.
அடுத்த செய்திசிங்கள-பவுத்த வெறியர்களைக்” கண்டித்து தேனி- தொடர்வண்டிப்பாதை தடுப்பு அருகில் ஆர்ப்பாடம் நடைபெற்றது.