இந்திய அரசை ஐ.நா வின் இலங்கைக்கு எதிரான நிபுணர் குழு போற்க்குற்ற அறிக்கையை ஆதரி – குமாரபாளையம் நாம் தமிழர் ஆர்ப்பாட்டம்

33