கோவை வடக்கு மாவட்டம் காந்திமாநகர் பகுதியில் வ.உ .சிதம்பரனார் 141 வது பிறந்தநாள் விழா பொதுகூட்டம்.

88

நாம் தமிழர் கட்சி 41 வது பகுதி நடத்தும், பெருந்தமிழர் .வ.உ .சிதம்பரனார் 141 வது பிறந்தநாள் விழா.பொதுகூட்டம், 28.09.2013 சனிக்கிழமை மலை 4 மணிக்கு, “பாலச்சந்திரனின் இசை குயில்கள்” நிகழ்ச்சியுடன் கோவை வடக்கு மாவட்டம் காந்திமாநகர் பகுதியில் நடைபெறுகிறது. அனைத்து தோழர்களும் கலந்துகொன்ன்டு விழாவை சிறப்பிக்க வேண்டுகிறோம்