புரட்சிப்பாவலன் கனகசுப்புரத்தினம் நினைவேந்தல் பொதுக்கூட்டம் – திருவாரூர்.

50

திருவாரூர் தெற்கு மாவட்டம் மன்னார்குடியில் 26.04.2013 அன்று கனகசுப்புரத்தினம்(பாரதிதாசன்) நினைவேந்தல் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.