பட்டாபிராம் பொதுக்கூட்டம் 2-3-2013

44
முந்தைய செய்திபுதிய தலைமுறை தொலைக்கட்சியில் இனமான இயக்குனர் மணிவண்ணன்.
அடுத்த செய்திபொதுக்குழு கூட்டம் மற்றும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு.