கருணாநிதியி​ன் டெசோ கபட நாடகத்தை கண்டு மக்கள் ஏமாற வேண்டாம் – திருச்சி மாநகர் மாவட்டம் முழுவதும் ஒட்டப்பட்ட நாம் தமிழர் சுவரொட்டி.

64

கருணாநிதியின் டெசோ கபட நாடகத்தை கண்டு மக்கள் ஏமாற வேண்டாம் என குறிப்பிட்டு திருச்சி மாநகர் மாவட்டம் முழுவதும் ஒட்டப்பட்ட சுவரொட்டி…..

நன்றி,
சந்தோஷ் ( எ) மகிழன்,
மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர்,
நாம் தமிழர் கட்சி,
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்.