பட்டுக்கோட்டையில் 16-02-2012 அன்று நாம் தமிழர் கட்சியின் மாபெரும் அரசியல் போர் முழக்கம் – துண்டறிக்கை இணைப்பு!!

443

திரள்வோம்! திரள்வோம்! பகைமிரள திரள்வோம்!!

நன்றி:
பழ.சக்திவேல்
செங்கபடுதன்காடு
பட்டுக்கோட்டை

தொடர்புகளுக்கு:
9442252959
9965411298