பிரித்தானியாவில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம்!

23

பிரித்தானியாவில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம்!

பிரித்தானியாவில் இலங்கையின் சுதந்திர தினத்தன்று (04-02-2012) பிரதமர் இல்லத்திற்கு முன் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினரால் முன்னெடுக்கப்படும் கவனஈர்ப்புப் போராட்டம்.