[காணொளி இணைப்பு] கோவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் சீமான் ஆற்றிய உரை

44

கடந்த 04.04.11 அன்று கோவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் சீமான் ஆற்றிய உரை.. உலக தமிழர்களின் பார்வைக்கு …