எம்.ஜி.ஆர், பெரியார் நினைவு நாள் வேலூர்- 25-12-2010

46