முகப்பு பாசறை நிகழ்வுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் பாசறை

மாற்றுத் திறனாளிகள் பாசறை

தலைமை அறிவிப்பு: மாற்றுத் திறனாளிகள் பாசறை மாநிலச் செயலாளர் நியமனம்

தலைமை அறிவிப்பு: மாற்றுத் திறனாளிகள் பாசறை மாநிலச் செயலாளர் நியமனம்  | க.எண்: 202007096 | நாள்: 31.07.2020     சென்னை மாவட்டம், துறைமுகம் தொகுதியைச் சேர்ந்த முனைவர் சே.ப.முகம்மது கதாபி முதுகலை, ஆய்வியல் நிறைஞர் (00325304347)...