முகப்பு தேர்தல் பரப்புரைகள் இராதாக்கிருஷ்ணன் நகர் இடைத்தேர்தல் 2017

இராதாக்கிருஷ்ணன் நகர் இடைத்தேர்தல் 2017

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 17-12-2017 17வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 17-12-2017 17வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் https://youtu.be/qJeynH0sInM நேரம்: பிற்பகல் 02 மணி முதல் மாலை 05 மணிவரை வீதிப்பரப்புரை துவங்குமிடம்: 41வது வட்டம், கண்ணகி நகர்,...

ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்: 18-12-2017 சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

18வது நாள் 18-12-2017 (திங்கட்கிழமை) நேரம்: காலை 08:30 மணி முதல் காலை 10:30 மணிவரை வாக்கு சேகரிப்பு துவங்குமிடம்: 42வது வட்டம், சென்னியம்மன் கோயில், தண்டையார்பேட்டை, சுனாமி குடியிருப்பு, இரட்டைகுழாய் தெரு....

அறிவிப்பு; ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்: 19-12-2017 இறுதி நாள் பரப்புரை | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

அறிவிப்பு; ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்: 19-12-2017 இறுதி நாள் பரப்புரை | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் | நாம் தமிழர் கட்சி வருகின்ற டிசம்பர் 21ஆம் நாள் நடைபெறவிருக்கும் ஆர்.கே நகர்...

அறிவிப்பு; ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்: 18-12-2017 18வது நாள் | சீமான் பரப்புரைத் திட்டம்

அறிவிப்பு; ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்: 18-12-2017 18வது நாள் | சீமான் பரப்புரைத் திட்டம் | நாம் தமிழர் கட்சி வருகின்ற டிசம்பர் 21ஆம் நாள் நடைபெறவிருக்கும் ஆர்.கே நகர் இடைதேர்தலில் நாம் தமிழர்...

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 16-12-2017 16வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 16-12-2017 16வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் https://youtu.be/0B9UO31ld8c ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் பரப்புரை நேரம்: காலை 09:30 மணி முதல் பகல் 12 மணிவரை வாக்கு சேகரிப்பு துவங்குமிடம்:...

அறிவிப்பு; ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்: 17-12-2017 17வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்ட்சி

அறிவிப்பு; ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்: 17-12-2017 17வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் | நாம் தமிழர் கட்சி வருகின்ற டிசம்பர் 21ஆம் நாள் நடைபெறவிருக்கும் ஆர்.கே நகர் இடைதேர்தலில்...

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 15-12-2017 15வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 15-12-2017 15வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் https://www.youtube.com/watch?v=wzrhpjhsU2g https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906387389521489.1073741944.560625584097673&type=1&l=970a4b12e9

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 14-12-2017 14வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 14-12-2017 14வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் https://www.youtube.com/watch?v=8_IIBrMzfiU   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906382386188656.1073741942.560625584097673&type=1&l=9f4fca62f4 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906384802855081.1073741943.560625584097673&type=1&l=ba615ac99b

13-12-2017 ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் பரப்புரைப் பொதுக்கூட்டம் – எழில் நகர் | சீமான் எழுச்சியுரை

13-12-2017 சீமான் எழுச்சியுரை | ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் பரப்புரைப் பொதுக்கூட்டம் - எழில் நகர் - 47வது வட்டம் | தண்டையார்பேட்டை | நாம் தமிழர் கட்சி https://www.youtube.com/watch?v=m-xMQwiUcJQ

அறிவிப்பு: ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்: 16-12-2017 16வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

அறிவிப்பு; ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்: 16-12-2017 16வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம் | நாம் தமிழர் கட்சி வருகின்ற டிசம்பர் 21ஆம் நாள் நடைபெறவிருக்கும் ஆர்.கே நகர் இடைதேர்தலில்...