திருச்சி மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

33

திருச்சி மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் இன்று (02-07-2023) சிறப்பாக நடைபெற்றது..