ஆயிரம் விளக்கு  தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

54

ஆயிரம் விளக்கு  தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 109 வட்டம் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திகுவைத் செந்தமிழர் பாசறை – நினைவேந்தல் கூட்டம்
அடுத்த செய்திபரமக்குடி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்