விழுப்புரம் சட்டமன்ற தொகுதி- உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

46

விழுப்புரம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக, நரையூர் அருகில் 16.7.2023 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.