கிளை பொறுப்பாளகள் தேர்வு மற்றும் வாக்கு சவாடி முகவர் நியமனம்

56

பூலாம்படி கிராமத்தில் கிளை பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு மற்றும் வாக்கு சவாடி முகவர் நியமனதிற்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபோளூர் தொகுதி புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு