திருப்போரூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

83

திருப்போரூர் தொகுதி வ.ஒன்றியம் – தையூரில் தொகுதி தலைவர் திரு.சந்தோஷ் குமார் அவர்கள் தலைமையில் ஒன்றிய செயலாளர் திரு.சுரேஷ் அவர்கள் ஒருங்கிணைத்த உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் த.தொ.பா. செயலாளர் திருமதி. ஜோதிமகேஸ்வரி முன்னெடுப்பில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.