விருத்தாச்சலம் சித்தலூரில் புலிக் கொடியேற்றம் நிகழ்வு

48

விருத்தாச்சலம் சித்தலூரில் அமைந்துள்ள பனிமலையில் கொடிகம்பம் நடுவிழா நடைபெற்றது