நெய்வேலி தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

16

நெய்வேலி தொகுதி வளர்ச்சி மற்றும் முத்தாண்டிக்குப்பம் பொதுக்கூட்ட நிகழ்வுக்கான ஆலோசனை கூட்டம்
நடைபெற்றது.