போளூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

29

திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம் போளூர் தொகுதி செங்குணம் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.