போளூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

38

திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம் போளூர் தொகுதி சந்தவாசல் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.