நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி – பெரும்பாட்டன் சுந்தரலிங்கனார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

41

நாங்குநேரி மேற்கு ஒன்றியம்

பூலம் ஊராட்சி வாகைகுளம் ஊரில் பெரும்பாட்டன் சுந்தரலிங்கனார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது