திருச்சி மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி – -சுற்றுச்சூழல் பாசறை மற்றும் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

51

திருச்சி மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி சுற்றுச்சூழல்  பாசறை மற்றும் தொகுதி முன்னெடுத்த பாசறை களப்பணிகளை திட்டமிடுதல் 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் நியமித்தல் கலந்தாய்வு கூட்டம் 13-04-2023 அன்று நடைபெற்றது.