கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி – தைப்பூச வேல் வழிபாடு வீரத்தமிழர் முன்னணி

416

கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி சரவணம்பட்டி கீரணத்தம் பகுதி கரட்டுமேடு முருகன் கோவில் தைப்பூச வேல் வழிபாடு வீரத்தமிழர் முன்னணி தொகுதி &  மாவட்ட பொறுப்பாளர்கலால் முன்னெடுக்கபட்டது.

முந்தைய செய்திகவுண்டம்பாளையம் தொகுதி – மரக்கன்று மற்றும் நீர்மோர் வழங்குதல்
அடுத்த செய்திகவுண்டம்பாளையம் தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா