மதுராந்தகம் தொகுதி கொடியேற்ற நிகழ்வு

36

05.03.2023 மதுராந்தகம் தொகுதி, அச்சிறுப்பாக்கம் வடக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட காட்டுக்கூடலூர் பகுதியில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.