பழனி சட்டமன்றத் தொகுதி கலந்தாய்வு

41

பழனி சட்டமன்றத் தொகுதி பொறுப்பாளர்களுக்கான கலந்தாய்வு (25/03/2023)  பழனி நகர பகுதியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான தொகுதி நிகழ்வுகள் பற்றி கலந்தாலோசிக்கபட்டது.