திருவெற்றியூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

31

திருவெற்றியூர் தொகுதி தகவல் தொழில் நுட்ப பாசறை முன்னெடுப்பில், நடைபெற்ற உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமில் 56 புதிய உறுப்பினர்கள் இணைந்தனர்